"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

"Bezpiecznie na drodze"  

  Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu jako piesi lub kierujący różnymi pojazdami. Na drogach chcemy się czuć bezpiecznie, a to wymaga znajomości i przestrzegania ustalonych zasad przez wszystkich uczestników ruchu.

Analizując kolizje i wypadki drogowe, zawsze można dostrzec jakiś błąd człowieka. Dlatego od uczestników ruchu, oprócz znajomości o przestrzeganiu zasad prawidłowego zachowania na drodze, wymaga się rozsądku, poczucia odpowiedzialności i ostrożności. Szczególne znaczenie ma to dla osób z upośledzeniem umysłowym, gdyż poziom ich percepcji oraz zdolność antycypacji jest ograniczona. Osoby takie często są ofiarami wypadków, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności o ruchu drogowym.   

 

Powyższe zasady  wychowankowie SOSW w Borzęciczkach utrwalali podczas całorocznych akcji Bądź bezpieczny na drodze.  Podczas różnych konkursów oraz pokazów oceniana jest wiedza oraz umiejętności z zakresu znajomości ruchu drogowego. Do takich spotkań uczniowie przygotowują się bardzo starannie. W edukacji komunikacyjnej wykorzystany jest także komputer oraz Internet w doskonaleniu znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

Zadania wychowawcze:

Stwarzanie atmosfery wspólnej zabawy

Utrwalanie zasad przepisów ruchu drogowego,

Utrwalanie właściwych nawyków uczestnika ruchu drogowego poprzez rozwiązywanie zagadek i udział w konkursach,

Przybliżanie pojęć związanych z drogą i ruchem drogowym (jezdnia, chodnik, sygnalizator, „zebra”, pieszy, pojazd )

Uzasadnienie konieczności zdobywania wiedzy dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach,

  Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi

Policjanci oferują współpracę oraz pomoc w zorganizowaniu szkolenia na Kartę Rowerową i Motorowerową. Otrzymanie Karty Rowerowej przez wychowanków naszego ośrodka było bardzo ważnym wydarzeniem. Egzamin poprzedzony jest teoretycznym szkoleniem oraz nauką podstawowych umiejętności jazdy na rowerze.

W miesiącu październiku odbywały się spotkania całej społeczności internackiej pod hasłem „Elementarz pieszego”. W ramach nich omawiano zasady poruszania się po drodze. Ponadto poruszone zostały takie tematy jak:

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy pieszych,

Znajomość i przestrzeganie rad, które warunkują prawidłowe zachowanie na drodze,

Przechodzenie przez jezdnię.

          

             

      

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 13, 2015.