"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Dogoterapia

Kolejna Forma Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Borzęciczkach

DOGOTERAPIA

Od miesiąca września b.r. w naszym Ośrodku ruszyła kolejna forma zajęć wieloprofilowego usprawniania dzieci – DOGOTERAPIA

W zajęciach dogoterapii biorą udział dzieci z zespołów rewalidacyjno wychowawczych, wychowankowie z klas IV-VI, klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy.   Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.  Terapia wspomaga rozwój dzieci, dostarcza i pogłębia ich wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego postępowania z psem, zarówno własnym jak i obcym, a także pokazuje zakres obowiązków, jakie spoczywają na właścicielu psa. Podczas zajęć wykonujemy wiele ćwiczeń i zabaw, które mają służyć wszechstronnemu rozwojowi podopiecznych. 

Uczestnicy zajęć mają bezpośredni kontakt z psem - dotykają go, głaszczą, wydają mu polecenia. Pies jest nauczony pracy z dziećmi. Nie denerwuje się, gdy coś się im się nie uda. Jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen ciepła i spokoju. Całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuć zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych zadań. Pozwala też przeżywać poczucie sukcesu po wykonaniu zadania. Przede wszystkim pies mobilizuje do działania, wzbudza motywację do wykonywania zaproponowanego przez terapeutę ćwiczenia. Chęć nawiązania bliskiego kontaktu ze zwierzęciem powoduje, że dzieci starają się wykonywać ćwiczenia bez pomocy i wsparcia. Dzięki temu szybciej osiągają samodzielność.


Dogoterapia
 jest jedną z metod wspomagających psychoterapię i edukację. Motywatorem jest specjalnie wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Celem dogoterapii jest:
- usprawnianie motoryki dużej i małej,
- rozwój słownictwa,
- oddziaływanie na zmysły,
- rozwijanie i usprawnianie werbalnego porozumiewania się,
- rozwijanie spostrzegawczości, pamięci,
- motywowanie do podejmowania nowych zadań,
- kształtowanie pozytywnych emocji wychowanka,
- łagodzenie stresu, samotności,
- kształtowanie podstawowych pojęć matematycznych,
- wspomaganie i usprawnianie nauki czytania,
- stwarzanie warunków do relaksacji, wyciszenia się.

Terapia z udziałem zwierząt w naszej placówce obejmuje następujące formy:

·         AAA- Animal Assisted Activities - są to zajęcia, których celem jest dostarczanie pozytywnych emocji i satysfakcji przebywania z psem. Opierają się na spontanicznej zabawie.

·         AAE- Animal Assisted Education - są to zajęcia mające na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Najczęściej odbywają się w szkole i przedszkolu.  Pies, spełniający rolę motywatora, stwarza bardziej przyjazne warunki do przyswajania wiedzy. Zajęcia tego typu prowadzone są w grupach lub indywidualnie                   i mają określony scenariusz.

 

LEON - Śnieżak niosiący radość w naszym Ośrodku

Trochę informacji o śnieżnobiałym samoyedku

Nazwa i przydomek hodowlany

Milwok – Harmonia życia – Nordpies  

Matka: Szastka to urodziwa psina bardzo delikatna wrażliwa i rodzinna. Sprawdziła się                  w roli matki odchowując miot o przecudownym charakterze.

Ojciec:Mł.Ch.Pl.,Ch.PL - Mamuska's QADIR OF PEPPER
Qadir to młodziutki samiec importowany z Danii .
Wielokrotnie nagradzany na wystawach międzynarodowych i krajowych.
Bardzo elegancki ,dostojny, pies o wspaniałym charakterze i pięknym długim , białym włosie.
W rodowodzie Qadira występują znakomite i utytułowane samoyedy z wielu krajów z dużymi sukcesami wystawowymi.

A oto kilka zdjęć z zajęć:

        

       

To ja Leon - przyjaciel dzieci

Poczytaj, aby dowiedzieć się więcej o mnie i o mojej pracy.

Wspólnie z moją panią zrobiliśmy serię zdjęć informujących jak należy zachowywać się nie tylko przy mnie, ale również w obecności innych psów.

ADRESY INTERNETOWE Z ALBUMEM ZDJĘĆ:

https://plus.google.com/111487837723979460556/posts/24684fZADAm

Zajęcia dogoterapii w zespole wczesnego wspomagania.

https://plus.google.com/111487837723979460556/posts/4svxLH5oWwb

Zajęcia dogoterapii w zespole rewalidacyjnym

https://plus.google.com/111487837723979460556/posts/PmLxcpRw4iZ

DOGOTERAPIA 2014

https://plus.google.com/111487837723979460556/posts/94ZyVhe5aRD

Zajęcia edukacyjne z psem.

https://plus.google.com/111487837723979460556/posts/NxQ1LXFFDKR

Zajęcia dogoterapii.

https://plus.google.com/111487837723979460556/posts/Djt7FXXixEU

 

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: czwartek września 08, 2016.