"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Hipoterapia

 HIPOTERAPIA

Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka  w Borzęciczkach od października uczniowie/wychowankowie Ośrodka mogą uczestniczyć w nowej formie terapii jaką jest HIPOTERAPIA. Zajęcia hipoterapii prowadzone w ramach zajęć rewalidacyjnych są indywidualnie dostosowane programem i stopniem trudności do korzystających z niej jeźdźców. Praca hipoterapeuty ściśle opiera się na Kanonach Polskiej Hipoterapii.

Hipoterapia to szereg oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia. 

Zaletą tej formy terapii jest jednoczesne oddziaływanie na sferę psychiczną (poznawczą i emocjonalną), fizyczną i społeczną.

Specyfiką jej jest udział wyselekcjonowanego i specjalnie przygotowanego konia - współterapeuty.

Główną formą prowadzonych zajęć jest psychopedagogiczna jazda konna. W zależności od potrzeb dziecka uczęszczającego na zajęcia wprowadza się elementy psychoterapii, logopedii, gier i zabaw edukacyjnych z użyciem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Zajęcia oprócz jazdy konnej zawierają elementy pielęgnacji konia i proste prace w stajni.

   

Ogólnie o HIPOTERAPII wg. Kanonów Polskiej Hipoterapii

DEFINICJA 

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII 

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

FORMY HIPOTERAPII 

Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.
Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.
Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem.
Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

Dowiedz się więcej o Hipoterapii ze strony Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego 

   

http://www.pthip.org.pl/hipoterapia/kanony_hipoterapii

Główne cele oddziaływań hipoterapeutycznych to: 

1. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, w tym:
- poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
- zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
- zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
- rozwijanie samodzielności. 

2.  Zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych. 

3.  Zwiększenie możliwości lokomocyjnych. 

4.  Zwiększenie poczucia własnej wartości. 

5.  Relaksacja i osłabianie reakcji nerwicowych. 

6.  Zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą.

 

Pony Express po raz drugi w Borzęciczkach

 

Pony Express powstał w Stanach zjednoczonych w 1860 roku. Ideę wspominania konnej poczty, która woziła przesyłki przez Dziki Zachód przywieźli do Europy Czesi. Było to 28 lat temu. Na początku symbolicznie jeździli przewożąc w sakwach przesyłki na odległość około 40 kilometrów. Z czasem idea nabrała rozmachu. Dziś uczestniczą w niej Polacy, Niemcy i Czesi. 

17 sierpnia rozpoczęła się 13 edycja Polskiego Pony Expressu. Dokładnie o godzinie 3.15 w nocy – z Miasteczka Kowbojskiego w Luboniu wyruszył Europejski Pony Express. W placówce pocztowej w Western City można było nadać pamiątkową  pocztówkę dla swoich bliskich i znajomych na adres w Polsce lub za granicą. Korespondencja zostanie dostarczona przez  rajderów, jeźdźców Pony Expressu. Tego dnia o godzinie 14.30 poczta konna pojawiła się w punkcie zmiany patroli w Borzęciczkach. Łącznie na polskiej trasie znajduje się 21 punktów zmiany koni i 4 stacje pocztowe (Luboń, Rębiechów, Taczów Mały i Nowy Dwór). Europejska część Pony Express wiedzie przez Czechy, Słowację, Austrię, Niemcy i Holandię.

 Po przybyciu dwóch jeźdźców z Wojciechowa następuje odbiór sakiew z pocztą przez Viktorię Kapałę, która wyrusza na koniu KAŚKA z Borzęciczek do Rębiechowa. W obecności gości następuje zaprzysiężenie jeźdźca i wysłuchanie hymnu poczty konnej. Pierwszy raz Viki jechała w Pony Expressie mając 9 lat –w tym roku jedzie już po raz 5. Na pokonanie trasy ponad 20 km ma wyznaczone 2 godziny – myśli jednak, że do stacji pocztowej dotrze szybciej.

   

   

   

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: wtorek listopada 04, 2014.