"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

"Podróżnik"

Szkolny Klub Europejski „Podróżnik” w SOSW im. J. Korczaka w Borzęciczkach powstał 24 września 2003 roku. Opiekunkami klubu są: Joanna Rychlik, Renata Nowakowska, Irena Tworek.

Motto klubu: „Każdy z nas jest Europejczykiem’.

Klub został zarejestrowany w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Członkowie klubu otrzymali legitymacje, które wręczył pan Bolesław Kasprzak przedstawiciel do spraw integracji z Unią Europejską.

Pierwszą ważna imprezą był I Międzynarodowy Konkurs „Podróżujemy po Europie”, na który została zaproszona pani minister Danuta Hubner. W zastępstwie przybył pan Ignacy Żarski przedstawiciel Biura Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. Odczytał list od pani minister: …”Jest mi ogromnie przykro, że obowiązki służbowe nie pozwoliły mi na osobiste przybycie do Was w dniu dzisiejszym. Chciałabym jednakże tym listem wyrazić moje wielkie uznanie dla wysiłku włożonego przez Was w zorganizowanie konkursu propagującego wiedzę państwach należących do Unii Europejskiej, której członkiem w najbliższej przyszłości będzie także Polska…”

Ważnym wydarzeniem dla członków SKE „Podróżnik” było spotkanie z panią Danutą Hubner – komisarzem UE. Spotkanie odbyło się w krotoszyńskim kinie. Nasza delegacja została bardzo serdecznie przyjęta przez panią D. Hubner. Na pamiątkę ofiarowaliśmy grafikę Ośrodka.

Szkolny Klub Europejski „Podróżnik” organizuje cykliczne imprezy. Jedną z nich jest Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie”. Odbyły się już trzy konkursy, w których udział wzięła młodzież z gimnazjów specjalnych (Żerków, Ostrzeszów, Krotoszyn, Kalisz, Jarocin, Pleszew).

Imprezą cykliczną jest grudniowe spotkanie poświęcone Świętom Bożego Narodzenia w państwach europejskich. Uczniowie poznają zwyczaje, tradycje, charakterystyczne potrawy i kolędy wybranych krajów.

Od 2004 roku Klub organizuje w Ośrodku Święto Niezapominajki. Odbywają się wtedy konkursy plastyczne poświęcone niebieskiemu kwiatowi, mówimy o ekologii. Członkowie Klubu swoje prace wysyłają do EKO – RADIA do pana Andrzeja Zalewskiego, który napisał: …” Aby umiłowanie do polskiej przyrody umacniało się wśród naszej młodzieży i było świetna okazją do poznania naszej przyrody.”

Ośrodek współpracuje ze szkołą w Holandii. Młodzież wraz z opiekunami odwiedzają nas we wrześniu. Klub zorganizował spotkania poświęcone Holandii i Wielkopolsce. Wszyscy wspaniale się bawili, brali udział w zabawach i konkursach. Opiekunowie Klubu: R. Nowakowska, I. Tworek, J. Rychlik cieszą się z otrzymania statuetki „Europejska Debata Publiczna” – Krotoszyn 15 i 17 listopada 2005 r

XIV Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie”

22 listopada 2016 r. po raz XIV odbył się w naszym Ośrodku  Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie.” Udział w konkursie wzięli uczniowie  z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Słupi i z Borzęciczek. Uczniowie klas gimnazjalnych musieli rozwiązać 16 zadań. Rozpoznawali flagi krajów UE i zabytki, rozwiązywali krzyżówkę, podawali stolice europejskie, odpowiadali na pytania dotyczące państw europejskich .  Rywalizacja była bardzo zacięta. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury. Punktacja była wyrównana.

Pierwsze miejsce zdobyli nasi uczniowie, uzyskali 113 punktów.

Drugie miejsce uczniowie z Pleszewa – 111 punktów

Trzecie miejsce uczniowie ze Słupi –78 punktów

 Czwarte miejsce uczniowie z Jarocina – 65 punktów

 Piąte miejsce uczniowie z Ostrowa Wlkp. –59 punków.

Wszyscy otrzymali dyplomu i nagrody, które zawdzięczać możemy sponsorom.  Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie oddział w Koźminie Wlkp.,  Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. panu Maciejowi Bratborskiemu. Konkursy tego typu mobilizują uczniów, zachęcają do poszerzania wiedzy, uczestnikom dają dużo satysfakcji.

   

   

   

   

   

 

XI  Międzyszkolny Konkurs

„Podróżujemy po Europie”

19 listopada 2013r. Szkolny Klub Europejski „Podróżnik” zorganizował po raz jedenasty konkurs dla uczniów gimnazjów. Wzięły w nim udział cztery zespoły z Jarocina, Kępna, Pleszewa i Borzęciczek. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali wszystkie zadania. Rozpoznawali flagi państw UE i charakterystyczne budowle związane z krajami, stolice, rozwiązywali krzyżówkę z hasłem Unia Europejska, losowali pytania, uzupełniali zdania. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury.  Pierwsze miejsce zdobył zespół  z Borzęciczek uzyskując 143 punkty, drugie miejsce Pleszew zdobywając 140 punktów, trzecie miejsce Kępno i 126 punktów, czwarte miejsce Jarocin  z 95 punktami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, które można było wręczyć dzięki sponsorom. Organizatorzy konkursu są bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie oddział w Koźminie Wlkp.,  panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciejowi Bratborskiemu, państwu Danucie i Przemysławowi Żuraszek ze sklepu papierniczego Danpex, panu J. Pietrowskiemu z firmy MAG-NAT.

Tego typu konkursy mobilizują uczniów do zespołowej pracy, dają im dużą satysfakcję, że mogą swoje wiadomości zaprezentować.

   

    

    

VII Międzyszkolny Konkurs

„Podróżujemy po Europie”

17 listopada2009r. Szkolny Klub Europejski „Podróżnik” zorganizował po raz siódmy konkurs dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży krajami Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział pięć zespołów z Jarocina, Konarzewa, Krotoszyna, Pleszewa i Borzęciczek. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

Pani Marzena Wiśniewska – naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji Kultury   i Sportu w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie,  pani Irena Konarczak – Bojanek – Dyrektor Zespołu Szkolno – Pezedszkolne-go im. M. Konopnickiej w Borzęciczkach, pani Agnieszka Szymańska – podinspektor Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ds. promocji.

Konkurs składał się z dwóch części:

- sprawdzenie wiadomości o krajach Unii Europejskiej

- prezentacja wybranego kraju :

Krotoszyn – Polska

Konarzew – Taniec bałkański

Jarocin – Holandia

Pleszew – Szwecja

Borzęciczki - Portugalia

I miejsce zdobył zespół z Krotoszyna (87 punktów)

II miejsce zespół z Borzęciczek (85 punktów)

III miejsce zespół z Konarzewa (79 punktów)

IV miejsce zespół z Jarocina (74 punkty)

V miejsce zespół z Pleszewa (72,5 punktów)

 

PORTUGALIA 

13 marca 2009r. Szkolny Klub Europejski zaprosił uczniów na wycieczkę po Portugalii.

Przygotowana została prezentacja multimedialna, która pokazała najciekawsze miejsca. W czasie spotkania uczniowie brali udział w konkursach i zabawach związanych tematycznie   z Portugalią.

Wystawa o Portugalii

Asia prezentuje spódnice straganiarek z rybackiej wioski Nazare

Zabawa – załadunek statków kupieckich

Łowienie ryb

 

Konkurs plastyczny

Jacek gra muzykę fado

 

NAGRODA VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO "MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Nagroda dla Szkolnego Klubu Europejskiego „Podróżnik”

Klub nasz wziął udział w VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii Europejskiej,” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Program nawiązywał do ustanowionego przez Radę Unii Europejskiej roku 2008 „Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.”    Jednym z elementów programu był konkurs polegający na opracowaniu gazetek szkolnych na tematy związane z europejską kulturą zaproponowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Po przeanalizowaniu regulaminu konkursu postanowiłyśmy zmobilizować uczniów i przystąpić do udziału. Wspólnie z członkami klubu przygotowaliśmy dwa numery gazetki o tematyce: „Moje spotkanie z kulturą europejską” i „Co wnieśliśmy, co możemy wnieść do dziedzictwa kulturowego Europy?” Przedstawiliśmy nasze działania związane z propagowaniem kultury polskiej i europejskiej. Przygotowując gazetki korzystaliśmy z materiałów gromadzonych w teczkach tematycznych i kronice. Wielkim zaskoczeniem było dla nas pismo od Wojewody Wielkopolskiego, w którym informował nas o zajęciu I miejsca w ramach etapu wojewódzkiego. Laureaci konkursu Sabina Robakowska, Anna Naskręt, Patryk Taterczyński i opiekun Joanna Rychlik zostali zaproszeni na uroczys – tość wręczenia nagród w dniu 13 czerwca 2008r. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością  Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska, przedstawiciele Marszałka województwa i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez organi – zatorów. Każdy z uczestników konkursu otrzymał piękne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Długo pozostanie w naszej pamięci ten wyjątkowy dzień. Cieszymy się z tego ważnego wyróżnienia.                                          

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Podróżujemy po Europie

Kolejny już raz spotkali się przedstawiciele szkół gimnazjalnych prezentując swoje wiadomości o krajach Unii Europejskiej. W spotkaniu brało udział 5 zespołów (Kalisz, Żerków, Konarzew, Pleszew, Borzęciczki). Każdy z uczestników zaprezentował wybrany kraj. Uczniowie przedstawili wiele ciekawych miejsc i informacji o krajach Europy. Zwyciężcami konkursu byli wszyscy, ponieważ wzbogacili swoją wiedzę o świecie.

            

   

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: sobota grudnia 03, 2016.