"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Logopeda: mgr Wioletta Kniat

Terapia logopedyczna stanowi jedną z podstawowych płaszczyzn rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym. Jej formy dobrane są w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, często mają charakter zabawowy, odznaczają się różnorodnością i urozmaiconymi środkami dydaktycznymi.

   Terapią objęci są uczniowie, na różnych poziomach edukacji, począwszy od zespołu rewalidacyjno-wychowawczego dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością, przez gimnazjum dla uczniów lekko upośledzonych, aż po szkołę przysposabiającą do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

        

 

    

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 08, 2019.