"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w funduszu
  4. Informacja dodatkowa
 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: czwartek maja 09, 2019.