"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Psycholog

PSYCHOLOG: mgr Kamil Meler, mgr Karolina Maturska

(…) mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi (…)

Janusz Korczak

            Dziecko to istota, która się uczy – poznając, a poznaje – ucząc  się. 

My - nauczyciele, terapeuci, rodzice - kształtując osobowość dziecka, mamy ogromny wpływ na to, jakim będzie człowiekiem i kim się stanie.

            Proces uczenia się dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka: „Dziecko psychicznie i fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnione pełne i normalne życie w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym”. Powinniśmy zatem tratować dziecko niepełnosprawne w sposób szczególny
i koncentrować się na tym, co potrafi, dając mu poczucie komfortu psychicznego, akceptacji, wsparcia oraz świadomość, że jest wartościową istotą.

            Ze względu na stan psychiczny, fizyczny i emocjonalny, dziecku niepełnosprawnemu należy stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju, na miarę jego możliwości, potrzeb i zainteresowań. Należy udzielać mu pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, wynikających z trudności w wypracowaniu umiejętności edukacyjnych takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Wspierać go w budowaniu pozytywnych kontaktów
z rówieśnikami i środowiskiem opartych na przyjętych normach oraz  zasadach życia społecznego.

            Niezwykle pomocna w sprostaniu tym oraz innym zadaniom w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego  jest osoba psychologa.

            W toku zajęć z psychologiem dzieci mają okazję:

·        zyskać większą pewność siebie, poprawić  samoocenę

·        trenować ważne kompetencje społeczne takie jak: empatia, komunikatywność, współpraca, szacunek czy rozumienie potrzeb innych

·        ćwiczyć zachowania, które są zgodne z obowiązującymi normami

·        doskonalić umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

·        zmniejszyć napięcia i niepokoje związane z szkołą i domem

·        dzielić się swoimi uczuciami, przeżyciami, troskami

·        poznawać uczucia i emocje oraz rolę  jaką pełnią w  życiu.

            W naszym Ośrodku gabinet psychologa jest miejscem służącym pomocą nie tylko uczniom, ale także rodzicom, których serdecznie zapraszam do współpracy.

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 08, 2019.