"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski aktywnie uczestniczy w organizowaniu zespołowego życia w szkole. Wprowadza urozmaicone, atrakcyjne formy działań, odpowiednie do potrzeb oraz zainteresowań uczniów. Organizowane imprezy i apele wyzwalają w uczniach aktywność i chęć działania.. kształtują różnorodne umiejętności i utrwalają zdobyta wiedzę.

Przeprowadzone akcje charytatywne ‘Góra grosza”, „Pomóż i Ty”, „Serce” uwrażliwiają wychowanków i uczą dostrzegania potrzeb innych ludzi.

Podejmowane przez SU działania maja na celu stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej, wzajemnej sympatii i zrozumienia.

Pracę samorządu określa opracowany Regulamin SU.

Rada SU wraz z opiekunkami systematycznie realizuje nakreślone wcześniej zadania:

Organizuje apele, na których przybliża uczniom zadania miesięczne i informuje o imprezach,
Przydziela i ocenia dyżury pełnione przez uczniów w czasie przerw, redaguje gazetkę ścienną,
Prowadzi kronikę,
Podsumowuje i ocenia pracę rady SU,

Samorząd w ciągu roku szkolnego codzienne życie przeplata imprezami. Należą do nich:

  1. Przyjęcie nowych wychowanków do społeczności szkolnej,
  2. Dzień Chłopca.
  3. Święto szkoły.
  4. Dzień Nauczyciela.
  5. Walentynki.
  6. Święto wiosny.
  7. Dzień Samorządności.
  8. Spotkania integracyjne z przyjaciółmi z Rozdrażewa, Lubini Małej i Holandii.

Samorząd uczy także jak najlepiej radzić sobie z konfliktami, uzależnieniami, jak szanować pracę innych i godnie żyć organizując spotkania z policjantem oraz zajęcia warsztatowe usprawniające komunikację interpersonalną.

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

Co roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Dzień Samorządności. W role personelu wcielili się uczniowie, którzy starali się wiernie odtworzyć zachowania, gesty czy słowa swoich "dorosłych odpowiedników". To niby zwykły dzień szkolny ale tak inny od pozostałych, ze względu na towarzyszące temu emocje, a przy tym wolny od ocen, sprawdzianów i tym podobnych stresów.

   

 

 

SU uczy samorządności poprzez stosowanie metod korczakowskich

         

Spotkanie z Mikołajem                                         Spotkanie z młodzieżą z Lubini Małej                   Przyjęcie nowych uczniów

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: poniedziałek maja 12, 2014.