"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Zespół Rewalidacyjny
Gimnazjum Specjalne
Szkoła Podstawowa
Szk. Przysp. do pracy
Logopeda
Pedagog
Biblioteka
Grupy wychowawcze
Psycholog
Hipoterapia
Dogoterapia

 

Struktura ośrodka  

            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach jest placówką szkolno-wychowawczą sprawującą, całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ośrodek jest w stanie pomieścić ok. 120 wychowanków.

           Celem pracy Ośrodka jest przygotowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do życia w integracji ze społeczeństwem, osiągnięcie przez nie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie i przygotowanie do wyboru zawodu i pracy.

           W skład ośrodka wchodzą:

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

 

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

IM. JANUSZA KORCZAKA

BORZĘCICZKI 11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

w Borzęciczkach

KLASA I-IIIa

        Wychowawca: mgr Danuta Walczak

KLASA IV-VIa

        Wychowawca: mgr Marcin Jerzak

 KLASA VII-VIIIa

        Wychowawca: mgr Katarzyna Cieślak

KLASA IV-VIII b

        Wychowawca: mgr Joanna Grobelna

 

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM

            ZESPÓŁ I - mgr Renata Bierła

            ZESPÓŁ II - mgr Ewelina Włodarczyk

  

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

IM. JANUSZA KORCZAKA

BORZĘCICZKI 11

 

GIMNAZJUM 

w Borzęciczkach

       KLASA IIIa

        Wychowawca: mgr Renata Nowakowska

       KLASA IIIb

        Wychowawca: mgr Anna Cykowiak

                       

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

        BORZĘCICZKI 11

           

             KLASA Ibp

        Wychowawca: mgr Ilona Styburska

            KLASA IIbp

        Wychowawca: mgr Dobrochna Gorzelanna

            KLASA IIcp

         Wychowawca: mgr Mirosław Gorzelanny

             KLASA IIIbp

         Wychowawca: mgr Renata Garsztka

KLASA III cp

Wychowawca: mgr Małgorzata Michalska

 

GRUPY WYCHOWAWCZE

        GRUPA 1 - mgr  Marta Olszewska, mgr Angela Panek

GRUPA 2 - mgr Justyna Szadel, mgr Aleksandra Misiak,

GRUPA 3 - mgr Mirosława Flejszerowicz mgr Hanna Szulc

GRUPA 4 - mgr Renata Kubiak, mgr Jacek Kowal,

GRUPA 5 - mgr Violetta Witek, mgr Krzysztof Chojnicki

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela grudnia 02, 2018.