"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Zespół ekol.-przyrod.

Zespół  ekologiczno- przyrodniczy

Zespół ekologiczno-przyrodniczy prowadzony jest przez Renatę Kubiak, Barbarę Szymurę i Annę Cykowiak funkcjonuje w naszej Placówce od kilku lat.

 Głównymi celami zajęć zespołu  są :

·        propagowanie postaw proekologicznych,

·        wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w którym przebywamy,

·        dostrzeganie konieczności ochrony przyrody,

·        propagowanie wiedzy ekologicznej,

·        kształtowanie i rozwijanie różnych nawyków aktywności ekologicznej.

W ramach działalności zespołu organizujemy oraz bierzemy udział w  szeregu imprez, wycieczek, konkursów i akcji zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

Nasza fotogaleria :

Projekt edukacyjno-przyrodniczy "Ogródek wiejski"

   

   

   

   

Edukacja ekologiczna w lesie

   

   

   

   

   

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: środa września 10, 2014.