"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Zespół Rewalidacyjny

Zaproszenie  

do zespołu rewalidacyjno – wychowawczego dla dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. 

 

Drogi Rodzicu! Jeśli Twoje Dziecko jest w wieku od 3 do 25 lat; ma stwierdzoną głęboką, wieloraką niepełnosprawność; jeśli szukasz dla swojego Dziecka miejsca w systemie edukacji, to zapraszamy serdecznie do naszego zespołu klasowego w SOSW im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach.

         Nasze dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w 4 godzinnych  zajęciach. Staramy się, aby czuły się bezpiecznie i swobodnie, dostosowując różnorodne formy aktywności – indywidualnie do każdego z nich. Priorytetem w pracy jest zaspokojenie potrzeb psychofizycznych dzieci w oparciu o bliski, pozytywny kontakt z opiekunem; zapewnienie  odpowiedniej atmosfery - klimatu podczas zajęć, poczucia radości i przyjemności płynącej z dnia codziennego.  Nasz Ośrodek otoczony jest pięknym parkiem, którego urok wykorzystujemy do relaksacji o każdej porze roku. Bierzemy udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.

Dzieci przywozi do szkoły i odwozi do domu szkolny samochód; nad bezpieczeństwem dzieci czuwa opiekun. 

Pracując z dziećmi opieramy się na fachowej wiedzy i korzystamy ze specjalistycznych metod stymulacji psychoruchowej.

 Organizujemy zajęcia z wykorzystaniem następujących metod pracy:

·      Rozwijanie świadomości własnego ciała. Dotyk i komunikacja.

·      Programy aktywności wg metody Ch. i M. Knillów.

·      Usprawnianie ruchowe - zabawy z wykorzystaniem piłek terapeutycznych, suchego basenu oraz specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. 

·      Ćwiczenia bierne z elementami korekcji i kompensacji

·      Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

·      Stymulacja polisensoryczna (wielozmysłowa) – w tym „poranny krąg”

·      Sylwoterapia – spacery, wycieczki

·      Metoda pracy logopedycznej – masaże wg Castillo – Moralesa, masaże twarzy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, stymulowanie do wokalizowania. 

·      Metoda relaksacji

·      Masaż ciała

·      Pedagogika Zabawy – KLANZA

·      Arteterapia

·      Zajęcia muzyczno-ruchowe, rytmizujące

·      Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata

·      Zabawy paluszkowe

·      Integracja sensoryczna

·      AAC – alternatywne metody porozumiewania się

·      Rozwijanie samodzielności -  usprawnianie czynności karmienia i nauka samodzielnego jedzenia, trening czystości, wdrażanie do nabywania nawyków higienicznych. 

·      Zajęcia hipoterapii

·      Zajęcia dogoterapii

 

Na naszych zajęciach:

·       Panuje wesoła, przyjazna atmosfera

·       Korzystamy  z ciekawych form aktywności

·       Lubimy się, szanujemy się

·       Możemy na siebie liczyć 

·       Pomagamy sobie

·       Dobrze się bawimy

·       Jesteśmy razem!

 

Ponadto organizujemy: uroczystości urodzinowe dla dzieci, przedświąteczne spotkania klasowe o charakterze towarzyskim , festyny dla rodziców, spotkania okolicznościowe.  

Czekamy również na Twoje Dziecko! 

 

ZESPÓŁ I - mgr Renata Bierła

ZESPÓŁ II - mgr Ewelina Włodarczyk 

Nasza fotogaleria:

Wycieczka do wrocławskiego ZOO -17.05.2018

   

   

   

   

   

 Zajęcia rewalidacyjne w zespole

    2018

   

   

 

   

   

   

  

    

   

   

 Zajęcia integracyjne

   

 

 

Urodziny wychowanków

       

 

 

     

 

Spotkanie wigilijne 2015

   

   

   

   

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela maja 20, 2018.