"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home
Up

 

Zespół d.s. integ.

"Dla wszystkich dzieci słońce świeci"

W Ośrodku działa Zespół d.s. integracji ze środowiskiem, w którego składzie pracują A. Misiak - lider oraz D. Błażejczak, B. Juskowiak i K. Zimna. Działalność zespołu skupia się głównie wokół szerzenia idei integracji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z ich rówieśnikami ze szkół masowych.

Od 1999r. współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Strajku dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. oraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Borzęciczkach. Okazjonalnie uczestnikami spotkań są również przedstawiciele innych placówek np. MOW w Cerekwicy.

Dzięki organizacji wielu różnorodnych imprez - wycieczek, festynów, zajęć sportowych i manualnych, zabaw tanecznych, dzieci mają okazję nie tylko nawiązywać wzajemne kontakty, pielęgnować więzi i dobrze się bawić, ale także poznawać świat i ciekawe postacie.

Z ważniejszych przedsięwzięć wymienić należy m. in. Mini Playback Show Występy dla szerokiej publiczności na dniach Koźmina Wlkp.), spotkanie z Jolantą Kwaśniewską, uczestnictwo w ogólnopolskiej wigilii korczakowskiej.

 

       

Turniej piłki nożnej                                      Mini Playback Show                                            Zabawy przy ognisku

 

 ,, Zimowe Szaleństwo”- spotkanie integracyjne

     W dniach od 14 do 16 stycznia 2011 roku w Szkolnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Borzęciczkach odbył się 3-dniowy biwak integracyjny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz dzieci z Ośrodka.

Program spotkania:

Piątek - 14 styczenia 2011r:

- uroczyste otwarcie i program artystyczny,

-ognisko – pląsy, zabawy, biesiadowanie,

-nocna niespodzianka - film DVD.

Sobota - 15 stycznia 2011r:

-śniadanie,

- prelekcja i warsztaty ,, Bawmy się bez nałogów” prowadzone przez psychologów z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krotoszynie i pielęgniarkę szkolną,

-warsztaty plastyczne ( wykonanie plakatu na temat wygłoszonej prelekcji),

- obiad,

- zajęcia w grupach ( przygotowanie szwedzkiego stołu, kanapek, sałatek, wystrój auli na bal, przygotowanie strojów),

-bal karnawałowy  z zabawami, słodkościami,

- kolacja.

Niedziela -16 styczenia 2011r:

- śniadanie,

- zabawy sportowe i cyrkowe na sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach,

- obiad pożegnalny - rozdanie dyplomów i pamiątek.

       Podczas 3 - dniowego biwaku dzieci bardzo chętnie brały udział w organizowanych imprezach, zajęciach i warsztatach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z profilaktyki uzależnień. Dzieci chętnie wysłuchały prelekcji na powyższy temat oraz czynnie  uczestniczyły w proponowanych  prze psychologów  formach aktywności. Podczas zajęć uprzedzających bal uczestnicy wykazali się dużą inwencją twórczą- samodzielnie przygotowywali stroje i posiłki.  Ogromną atrakcją okazał się bal karnawałowy z udziałem orkiestry, który był przeplatany różnymi konkursami, nagrodami i niespodziankami. Urozmaiceniem wszystkich imprez były również zabawy sportowe i cyrkowe.  Na zakończenie  biwaku  odbył się uroczysty obiad, po którym nastąpiło podziękowanie i pożegnanie. Towarzyszyło temu duże wzruszenie i zadowolenie ze wspólnie spędzonego czasu. Uczestnicy wyrażali chęć podobnych spotkań.

    

   

   

   

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: środa marca 23, 2011.