"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

rok szkolny 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                                                                                                                                                        DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

KLASA I A

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1.

„Szkolni przyjaciele”. WSiP

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz - Wala

 813/1/2017

 

KLASA III A

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1.

„Nasza szkoła”. OPERON

M. Lorek, M. Zatorska

 

2.

„Nasza szkoła – matematyka”. OPERON

A. Ludowa, M. Lorek

 

2.

„Uczymy się z Bratkiem - ćwiczenia”. OPERON

Praca zbiorowa

 

 

 

KLASA IV A

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1

„Między nami”.  GWO

A.Łuczak , A.Murdzek, K. Krzemieniewska - Kleban

867/1/2017

2.

“Matematyka wokół nas”. WSiP

H. Lewicka, M. Kowalczyk

787/1/2017

3.

“Przyroda”. WSIP

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

893/1/2017

4.

“Wczoraj i dziś”. NOWA ERA

B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski

877/1/2017

5.

“English Class A 1” PEARSON

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

840/1/2017

 

 

KLASA V A

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR 

DOPUSZCZENIA

1

„Między nami”.  GWO

A.Łuczak , A.Murdzek

867/2/2018

2.

“Matematyka wokół nas”. WSiP

H. Lewicka, M. Kowalczyk

787/2/2018

3.

“Planeta Nowa”. WSiP

Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

890/1/2018

4.

“Wczoraj i dziś”. NOWA ERA

G. Wojciechowski

877/2/2018

5.

“English Class A 1+” PEARSON

J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz 

840/2/2018

6.

“Puls życia 5” NOWA ERA

M. Sęktas, J. Stawarz

844/1/2018

7.

Do dzieła” NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/2/2018

 

 

 

 

KLASA VI A

 

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

„Między nami”. GWO

A.Łuczak , A.Murdzek

445/3/2013

2.

“Matematyka wokół nas”.  WSiP

H. Lewicka, M. Kowalczyk

275/3/2014z1

3.

“Przyrodo witaj!” WSiP

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

530/3/2014

4.

“Wczoraj i dziś”.  NOWA ERA

G. Wojciechowski

443/3/2014

5.

“Look! Część 3.” PEARSON CENTRAL EUROPE

S. Elsworth, J. Rose, M. Tetiurka

252/3/2010

6.

Do dzieła” NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

326/3/2011/2015

 

 

KLASA VII A

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Między nami”.  GWO

A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

867/4/2017

2.

“Planeta Nowa”.  WSiP

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, R. Malarz, T. Rachwał

906/3/2017

3.

“Matematyka wokół nas”.  WSiP

E. Duvnjak, E. Kokierniak – Jurkiewicz, A. Drążek

787/4/2017

4.

“Wczoraj i dziś”. Nowa Era

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

877/4/2017

5.

 “Chemia ”. NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/1/2017

6.

“Świat  fizyki ”.  WSiP

B. Sagnowska

821/1/2017

7.

“Puls życia  7”.  NOWA ERA

M. Jefimow, B. Sągin

844/4/2017

8.

“English Class A2+” PEARSON

B. Hastings, S. McKinlay, A. Tkacz

840/4/2017

9.

Do dzieła” NOWA ERA

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

903/4/2017

10.

“Wędrując ku dorosłości”. RUBIKON

T. Król

 

11.

“Lubię to”. NOWA ERA

G. Koba

847/4/2017

 

KLASA VIII A

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Między nami”.  GWO

A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, A. Suchowierska

867/5/2018

2.

“Planeta Nowa”.  WSiP

 T. Rachwał, D. Szczypiński

890/4/2018

3.

“Puls życia  8”.  NOWA ERA

A. Boczarowski, M. Sęktas, B. Sągin

844/3/2018

4.

„Wczoraj i dziś”. NOWA ERA

R. Śniegocki, A. Zielińska

877/5/2018

5.

„Dziś i jutro”. NOWA ERA

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia – Maćkowska, T. Maćkowski

874/2017

6.

„Żyję i działam bezpiecznie”. NOWA ERA

J. Słoma

846/2017

7.

 “Chemia ”. NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/2/2018

8.

“Matematyka wokół nas”.  WSiP

E. Duvnjak, E. Kokierniak – Jurkiewicz, A. Drążek

787/5/2018

9.

“Świat  fizyki ”.  WSiP

B. Sagnowska

821/2/2018

10.

“English Class B 1”. PEARSON

C. Barraclough, S. Gaynor, A. Tkacz 

840/5/2017

11.

“Wędrując ku dorosłości”. RUBIKON

T. Król

 

12.

“To lubię”. NOWA ERA

G. Koba

847/5/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA                                                                                                                                                                    DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

KLASA 4 – 8 B

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Funkcjonowanie społeczne – wypowiedzi ustne I pisemne”. PWN

I. Konieczna

 

2.

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.   Grafomotoryka” PWN

R. Piotrowicz, E. Pisarek

 

3.

“Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.  Koncentracja uwagi”. PWN

A. Górska

 

4.

“Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.  Percepcja słuchowa”. PWN

K. Kuprowska - Stępień

 

5.

“Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.  Orientacja przestrzenna”. PWN

M. Pągowska

 

6.

“Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.  Percepcja wzrokowa”. PWN

D. Aksamit, E. Młynarczyk

 

 

GIMNAZJUM                                                                                                                                                                                        DLA UCZNIÓW Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

 

KLASA III B

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

„Nasza szkoła” . OPERON

Praca zbiorowa

 

 

 

GIMNAZJUM                                                                                                                                                                                       DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU LEKKIM

 

KLASA  III A

 

       LP                                              TYTUŁ                                                                         AUTOR                                                                          NR  DOPUSZCZENIA

        1.           “Między nami”. GWO                                                               A.Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban                                     63/3/2011

        2.           “Geografia 3”.  WSiP                                                                M. Wojtatowicz                                                                                                 S-I-46/2003

        3.           “Matematyka wokół nas”. Gimnazjum 3. WSiP                  A.Drążek, E. Duvnjak, E. Kokierniak – Jurkiewicz                                         62/3/2010

        4.           “Bliżej historii” Cz.3. WSiP                                                     K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch                                   61/3/2009

       5.           “Chemia 3”.  NOWA ERA                                                        J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin                                                                      49/3/2010

        6.           “ To jest fizyka 3”.  NOWA ERA                                              M. Braun, W Śliwa                                                                                            73/3/2010/2015

        7.          “Switch into English. Część 3”. MACMILLAN POLSKA         D. Spencer                                                                                                          43/3/2009

        8.          “Biologia 3”.  OPERON                                                             J. Loritz – Dobrowolska, Z. Sendecka, E. Szedzianis, E. Wierbiłowicz       42/3/2011                                                             

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW POMOCNICZYCH DO KLASY III GIMNAZJUM

 

1.      “Matematyka 3” - zeszyt ćwiczeń cz. 1-2. WSiP                 K. Siwek- Gardziel, H. Siwek                                                                                     S-I-43/2003

2.      “Biologia 3”. WSiP                                                                    M. Wiechowska                                                                                                        część 1   S-1-12/2011

                                                                                                                                                                                                                                         część 2   S-1-16/2011

 

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY                                                                                                                            DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

KLASA I BP

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Pewny start. Świat wokół mnie”. PWN

A. Pliwka, K. Radzka, B. Szostak

 

 

KLASA II BP

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Gra w kolory” - klasa 3. Mc Edukacja

K. Grodzka

 

 

KLASA II CP

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Gra w kolory” - klasa 3. Mc Edukacja

K. Grodzka

 

 

 

KLASA III BP

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Wesoła szkoła I przyjaciele”. WSiP

H. Dobrowolska, A. Konieczna

 

 

KLASA III CP

 

LP

TYTUŁ

AUTOR

NR  DOPUSZCZENIA

1.

“Pewny start. O dorosłości” - PWN

L. Klaro – Celej, B. Szostak

 

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 23, 2018.