"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

 

Szk. Zestaw Prog.

 

 SZKOLNY  ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

 

NA ROK SZKOLNY

2018/2019

 

 

SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

IM. JANUSZA  KORCZAKA

BORZĘCICZKI

 

 

 

I , II  ZESPÓŁ
 REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

  Numer w zestawie -1

 

     Praca rewalidacyjno- wychowawcza w zespole dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną opiera się na Rozporządzeniu MEN z dnia             23 kwietnia 2013r. W sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem           w stopniu głębokim( Dz. U. Z 07.05.2013r., poz. 529)                                                                                                                                                    Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowywane są  w oparciu o fachową literaturę przedmiotu:

    1.,, Stymulacja od podstaw”  -Andreas Frohlich. WSiP 1998r.

    2. ,,Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim” – Jacek Kielin. GWP Gdańsk 1999r.

    3.,, Profil osiągnięć ucznia” – Jacek Kielin. GWP Gdańsk 2002r.

    4. ,, Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – M. Bogdanowicz, D. Okrzesik. HARMONIA Gdańsk 2008r.

    5.,, Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością  intelektualną – Lucyna Miosga.           

          IMPULS 2005r.

    6. ,, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej” – W. Maas. WSiP Warszawa

    7. ,, Terapia Integracji Sensorycznej ( zeszyt I,II)  - B. Odowska -Szlachcic. HARMONIA Gdańsk 2011r.

    8. ,, Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym” CMPPP MEN Warszawa 2000r.

    9.,, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspierającej rozwój dziecka”-  B. Kaja. Bydgoszcz 2001r.

   10. ,,Jak rozwijać zmysły mojego dziecka?”-  Zeszyt informacyjny dla rodziców i opiekunów z serii,, Bądź terapeutą własnego dziecka” PCTP          

           Koszalin 2001r.

   11. ,, W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka” M. Bogdanowicz. HARMONIA Gdańsk 2007r.

   12.  Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki” M. Bogdanowicz. Gdańsk 2008r.

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

Numer w zestawie - 2

 

 Praca rewalidacyjno - wychowawcza w zespole dzieci z głębokim upośledzeniem opiera się na:

      Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. ( Dz. U. Z 07.05.2013r., poz. 529)

Ponadto indywidualne programy rozwoju opierają się o fachowe poradniki wymienione powyżej w zestawie nr 1   

    

 

 

 

I ETAP EDUKACYJNY

SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

KLASA I – II A

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Edukacja wczesnoszkolna

Jadwiga Hanisz

,, Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas I - III szkoły podstawowej

1/I

Edukacja informatyczna

Anna Kulesza

Program nauczania informatyki w klasach I - III

2/I

Język angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III      zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

3/I

 

Wychowanie fizyczne

 

Krzysztof Warchoł

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

4/I

Religia

Duszpasterstwo Katechetyczne

 ,, W rodzinie dzieci Bożych” AZ – 1 – 01/12

5/I

 

 

 

KLASA III A

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Edukacja wczesnoszkolna

M. Jarząbek                        A. Miroral – Hebel             K. Sirak – Stopińska          B. Zachodny

,, Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas I - III szkoły podstawowej

6/I

Język angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III      zgodny z podstawą programową z 27 sierpnia 2012                    z późniejszymi zmianami

7/I

Wychowanie fizyczne

Zbigniew Kurzawa

 ,, Ćwiczę, bo lubię!”

8/I

Religia

Duszpasterstwo Katechetyczne

 ,, W rodzinie dzieci Bożych” AZ – 1 – 01/12

9/I

 

 

 

 

 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym

Klasa IV - VIII B

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie               osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Alicja Tanajewska

Renata Naprawa

 

Program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów                      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną

 

1/II

Wychowanie fizyczne

Beata Rogóż-Bogucka Alicja Wyszyńska

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                        i znacznym

 

2/II

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością       w stopniu umiarkowanym lub znacznym na II etapie edukacyjnym ,, W ramionach Ojca”GN – 9i – 01/16

 

3/II

Zajęcia sprawnościowo - zdrowotne

Ewelina Kaniewska

Program własny ,,Potrafię”

4/II

SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

KLASA IV- V A

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Język polski

 

Joanna Piasta – Siechowicz             Agnieszka Łuczak                Anna Murdzek                Ewa Prylińska

 

,, Między nami” 

 

5/II

Historia

Tomasz Maćkowski

,,Wczoraj i dziś

 

6/II

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV - VIII

7/II

 

Matematyka

Helena Lewicka              Marianna Kowalczyk     Anna Drążek

 

,,Matematyka wokół nas”

 

8/II

Informatyka

Michał Kęska

,, Lubię to!”           

9/II

 

Wychowanie fizyczne

 

Krzysztof Warchoł

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

 

10/II

 

Muzyka

Katarzyna Jakubczak – Drążek                            Agnieszka Sołtysik Włodzimierz Sołtysik

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

 

 

11/II

 

Plastyka

Jadwiga Lukas                  Krystyna Onak                    Marta Ipczyńska                  Natalia Mrozkowiak

 

,,Do dzieła”

 

12/II

Technika

L. M. Łabeccy

,, Jak to działa?

13/II

 

Religia

ks. Krzysztof Mielnicki Elżbieta Kondrak  Bogusław Nosek

 

 ,, Odkrywamy tajemnice Bożego świata” AZ – 2 – 02/12

 

14/II

 

 

Wychowanie do życia                 w rodzinie

 

 Teresa Król

 

,,Wędrując ku dorosłości”

 

15/II

 

Przyroda

klasa IV A

Ewa Gromek                          Ewa Kłos                      Wawrzyniec Kofta          Ewa Laskowska                 Andrzej Melson

 

,,Przyroda”

 

16/II

Biologia

klasa V A

 

Anna Zdziennicka

 

Program nauczania biologii w klasach V- VIII                          szkoły podstawowej

 

17/II

Geografia

klasa V A

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

,, Planeta Nowa

18/II

KLASA VI A

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Język polski

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

 

,, Między nami” 

 

19/II

 

Historia                         i społeczeństwo

 

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

 

,,Historia wokół nas”

 

 

20/II

Język angielski

Mariola Bogucka          Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 27.08.2012r. wraz z późniejszymi zmianami

21/II

 

Matematyka

 

Helena Lewicka              Marianna Kowalczyk   

 

,,Matematyka wokół nas”

 

22/II

 

Przyroda

Ewa Gromek                          Ewa Kłos                      Wawrzyniec Kofta          Ewa Laskowska                 Andrzej Melson

 

,,Przyrodo, witaj!”

 

23/II

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

,, Lubię to!”           

24/II

Wychowanie fizyczne

Zbigniew Kurzawa

 ,, Ćwiczę, bo lubię!”

25/II

Muzyka

T. Wójcik

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

26/II

 

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

,,Do dzieła”

 

27/II

Zajęcia techniczne

 

L. M. Łabeccy

,, Jak to działa?

28/II

 

Religia

ks. Krzysztof Mielnicki Elżbieta Kondrak  Bogusław Nosek

 

 ,, Odkrywamy tajemnice Bożego świata” AZ – 2 – 02/12

 

 

29/II

 

Wychowanie do życia                 w rodzinie

 

 Teresa Król

 

,,Wędrując ku dorosłości”

 

30/II

 

KLASA VII - VIII A

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Język polski

Joanna Piasta – Siechowicz Agnieszka Łuczak        Anna Murdzek                   Ewa Prylińska

 

,,Między nami”

 

31/II

Historia

Tomasz Maćkowski

,, Wczoraj i dziś

 

32/II

Wychowanie do życia               w rodzinie

Teresa Król

,, Wędrując ku dorosłości”

 

33/II

Geografia

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

,, Planeta Nowa

34/II

 

Matematyka

Helena Lewicka                      Marianna Kowalczyk          Anna Drążek

 

,, Matematyka wokół nas”

 

35/II

 

Religia

Duszpasterstwo Katechetyczne

Program nauczania religii ,,Kim jestem jako człowiek,         kim chcę być jako chrześcijanin” AZ – 3 - 01/13

 

36/II

Fizyka

Barbara Sagnowska    

,, Świat fizyki”

37/II

 

Biologia

 

Anna Zdziennicka

 

Program nauczania biologii w klasach V- VIII                          szkoły podstawowej

 

38/II

 

Chemia

 

Jan Kulawik                              Teresa Kulawik                   Maria Litwin

 

Chemia Nowej Ery

 

39/II

 

Informatyka

 

Grażyna Koba

 

,, Lubię to!”

 

40/II

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

41/II

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII – VIII

 

42/II

 

Doradztwo zawodowe

 

Danuta Walczak

 

Program Doradztwa Zawodowego ,, Wybieram świadomie”

 

43/II

Muzyka

klasa VII A

Katarzyna Jakubczak – Drążek                            Agnieszka Sołtysik Włodzimierz Sołtysik

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

 

 

44/II

Plastyka

klasa VII A

Jadwiga Lukas                  Krystyna Onak                    Marta Ipczyńska                  Natalia Mrozkowiak

 

,,Do dzieła”

 

45/II

Edukacja                     dla bezpieczeństwa

klasa VIII A

 

J. Słoma

 

,,Żyję i działam bezpiecznie”

 

46/II

Wiedza                               o społeczeństwie

klasa VIII A

 

Barbara Furman

 

,,Dziś i jutro”

 

47/II

Technika

Mirosław Gorzelanny

Własny program nauczania z techniki dla uczniów                    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej

48/II

 

 

 

III ETAP EDUKACYJNY

GIMNAZJUM  

dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

KLASA III b

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Funkcjonowanie

w środowisku

 

Plastyka

 

Technika

 

Muzyka z rytmiką

 

 

Pod redakcją Lidii Klaro-Celej

Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym             lub znacznym uzupełniony o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów                        z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym               lub znacznym

 

1/III

 

Religia

 

 

 

 

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

 Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym             na III etapie edukacyjnym ,,W ramionach Ojca”                     GN – 9i - 01/16

 

2/III

 

Wychowanie fizyczne

Beata Rogóż-Bogucka Alicja Wyszyńska

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                        i znacznym

 

3/III

 

Wychowanie do życia          w rodzinie

 

Teresa Król

,, Wędrując ku dorosłości”

 

4/III

 GIMNAZJUM  

dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

KLASA  III A

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

 

Język polski

 

Pod redakcją Magdaleny Pagińskiej

 

,,Jesteś miedzy nami”

 

5/III

 

Historia

 

Anita Plumińska –Mieloch              Katarzyna Błachowska

 

,, Bliżej historii”

 

 

6/III

 

Wiedza                          o społeczeństwie

Piotr Krzesicki                          Piotr Kur                        Małgorzata Poręba

 

Program nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

 

7/III

 

Wychowanie do życia               w rodzinie

 

Teresa Król

 

,, Wędrując ku dorosłości”

 

 

8/III

 

Geografia

 

Małgorzata Wojtatowicz

 

Program nauczania w gimnazjum

 

9/III

 

Matematyka

 

Anna Drążek

 

,, Matematyka wokół nas”

 

10/III

Religia

Duszpasterstwo Katechetyczne

“Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” AZ – 3 - 01/13

11/III

Fizyka

Marcin Braun                   Weronika Śliwa

,, To jest fizyka”

12/III

 

Biologia

J. Loritz – Dabrowska              Z. Sendecka                              E. Szedzianis                               E. Warbiłowicz

 

Biologia. Program nauczania w gimnazjum

 

13/III

 

Chemia

Jan Kulawik                         Teresa Kulawik                           Maria Litwin

 

Chemia Nowej Ery

 

14/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Urszula Kierczak                  Janusz Janota

 

,, Zdrowie - Sport – Rekreacja”

 

15/III

 

Język angielski

 

Barbara Tittenbrum                Ewa Piotrowska

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 27.08 2012r. dla III etapu edukacyjnego

 

16/III

 

Zajęcia techniczne

 

Urszula Białka

 

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum

 

17/III

 

Zajęcia artystyczne

 

Karina Potocka - Dyro

 

Program nauczania ,,Zajęcia artystyczne”

 

18/III

Edukacja                                dla bezpieczeństwa

M. Borowiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum

19/III

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną        w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

KLASA I bp

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie                 do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

20/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Zbigniew Kurzawa

   Krotoszyński Program Wychowania Fizycznego                      

,,Ćwiczę, bo lubię”

 

21/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 - 03/12

 

 

22/III

 

Zajęcia cyrkowe

 

Marcin Jerzak

 

 

Program własny ,,Cyrk uczy i bawi

23/III

 

 

KLASA II bp

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie           do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

24/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Zbigniew Kurzawa

   Krotoszyński Program Wychowania Fizycznego                      

,,Ćwiczę, bo lubię”

 

25/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

 

26/III

 

Zajęcia artystyczno - florystyczne

 

Ęwelina Różewska

 

 

Program własny ,,Artystyczne spotkania

 

27/III

 

 

 

KLASA II cp

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie               do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

28/III

 

Zajęcia cyrkowe

 

Marcin Jerzak

 

 

Program własny ,,Cyrk uczy i bawi

 

29/III

 

Wychowanie fizyczne

 

Beata Rogóż-Bogucka

Alicja Wyszyńska

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                 i znacznym

 

 

30/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

31/III

 

 

KLASA III bp

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie               do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

32/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

33/III

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

Beata Rogóż-Bogucka

Alicja Wyszyńska

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                 i znacznym

 

 

34/III

 

Zajęcia artystyczno - florystyczne

 

Ęwelina Różewska

 

 

Program własny ,,Artystyczne spotkania

 

35/III

 

 

KLASA III cp

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie osobiste  i społeczne

 

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Przysposobienie         do pracy

 

Dobrochna Gorzelanna

 

Mirosław Gorzelanny

 

Renata Garsztka

 

Małgorzata Michalska

 

Danuta Walczak

 

Renata Kręciołek

 

 

 

 

 

Program dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy                   ,,Umiemy pracować”

 

36/III

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

Zbigniew Kurzawa

 

Krotoszyński Program Wychowania Fizycznego

 Ćwiczę, bo lubię”

 

 

37/III

 

Religia

 

Duszpasterstwo Katechetyczne

 

Program nauczania religii dla uczniów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy                                                            ,,Żyć, aby wierzyć i kochać” AZ – 4 – 03/12

 

 

 

38/III

 

Zajęcia cyrkowe

 

Marcin Jerzak

 

 

Program własny ,,Cyrk uczy i bawi

 

39/III

 

 

 

 

 

Dodatkowe programy realizowane w Ośrodku:

1.      Program zajęć rewalidacyjnych korygujących wady postawy „Trzymaj się prosto” opracowany przez Joannę Grobelną.

2.      „Mały odkrywca” opracowany przez Danutę Walczak dla klasy I-III A.

3.      „Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” opracowany przez Danutę Walczak i Rafała Klinkosza dla klas I – III A,       IV – VI A, VII – VIII A, III A gimnazjum.

4.      „Program zajęć matematyczno – przyrodniczych” opracowany przez Renatę Nowakowską dla uczniów klasy VIII A.

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: niedziela września 23, 2018.